Zespół Wokalno Taneczny Tyrawa Wołoska

Ludowy Zespół Wokalno-Taneczny Tyrawa Wołoska  działa przy Gminnym Ośrodku Kultury od 2008 roku.

Członkami zespołu są mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska, którzy poświęcają swój wolny czas na realizację swoich pasji którymi są muzyka i taniec ludowy.

Zespół angażuje się w działalność kulturalną gminy jak również jej promocje. Uświetnia swoimi występami uroczystości lokalne, powiatowe zapraszany jest także przez różne    instytucje. Reprezentował powiat Sanocki na Targach Gmin w Kołaczycach

Prezentuje w swoim repertuarze tradycyjne  regionalne pieśni ludowe z unikatową choreografią. Oryginalne stroje  ludowe wzbogacają estetycznie występ zespołu.

Członkowie zespołu poprzez śpiew i taniec kultywują lokalną tradycję.

 

Kierownik zespołu - Pani Małgorzata Wołoszyn

Instruktor - Pani Wanda Stawarz od 30.09.2011 r. do 31.03.2019 r.

Instruktor Pan Ryszard Urban od 20.02.2020 r.

Spotkania - piątek 1900-2100