Oferta wynajem

Wynajem sal:

Duża sala:

* od piątku do poniedziałku          500,00 zł

* za każdy kolejny dzień                  50,00 zł

* za jeden dzień                              200,00 zł

Sala dolna za każdy dzień             100,00 zł

Scena letnia w Siemuszowej         100,00 zł